Výuka ve skupině

Kurzy jsou připravovány podle potřeb dané firmy.

 • Lektor dochází za účastníky kurzu přímo do firmy v době, která je pro účastníky z provozních důvodů nejvhodnější.

nebo

 • Skupina absolvuje kurz v učebnách agentury v době před či po pracovní době.
 • Účastníci kurzů si stanovují své individuální cíle a společně s lektorem společný cíl kurzu
 • Každý s účastníků obdrží po absolvování poloviny kurzu průběžné individuální hodnocení s ohledem na individuální cíl
 • Po ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o dosažené jazykové úrovni

5-studentu-na-chodbe

Individuální výuka

Kurzy jsou připravovány podle potřeb dané firmy.

Zkušený a kvalifikovaný lektor se věnuje pouze jednomu studentovi.

Obsah je uzpůsoben potřebám studenta - učí se přesně to, co potřebuje.

 • Lektor dochází za účastníkem individuálního kurzu přímo na pracoviště v době, která je pro účastníka nejvhodnější.

nebo

 • Účastník individuálního kurzu absolvuje výuku v učebně agentury mimo pracovní dobu. 
 • Účastník kurzu si stanoví svůj individuální cíl
 • Účastník obdrží po absolvování poloviny kurzu průběžné individuální hodnocení s ohledem na individuální cíl
 • Po ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o dosažené jazykové úrovni

Studentka

Na požádání Vám vyhotovíme kalkulaci.

Dotazy zasílejte e-mailem na info@agenturapoznani.cz, nebo volejte na 774 540 548.

int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.