Jak učíme?

Existuje mnoho metod a technik pro učení se cizích jazyků. Metoda, kterou při výuce ve všech našich jazykových kurzech používáme, odráží preference a učební styly jednotlivých studentů. Zakládá se na několika praxí ověřených pravidlech:

 • Pravidelnost a trpělivost: Učení cizího jazyka vyžaduje trpělivost a pravidelnost. Je důležité si stanovit realistické cíle a pravidelně trénovat jazykové dovednosti.
 • Konverzace: Pro zlepšení mluveného projevu a poslechu je důležité mluvit jak s lektory, tak s jinými studenty, kteří se učí stejný jazyk. Konverzace umožňuje studentovi schopnost reagovat rychle a správně.
 • Čtení a poslech: Čtení textů z různých zdrojů (knih, novin, časopisů, …) poslech hudby, podcastů a sledování filmů a televizních programů jsou způsoby, jak se učit slovní zásobu a posilovat poslechové dovednosti.
 • Gramatika: Gramatická pravidla jsou základem pro rozvoj jazykových dovedností. Je důležité se zaměřit na základní gramatiku, jako jsou slovesa, podstatná jména, přídavná jména a podle jazykové úrovně studentů ji prohlubovat.
 • Technologie: Existuje mnoho technologických nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, webové stránky, jejichž využití ve výuce pomáhá studentům při učení se cizího jazyka.

.

Vyuka-jk

.

.

Neexistuje jediná optimální metoda pro učení cizích jazyků. Je důležité učební metodu nastavit tak, aby vyhovovala individuálním potřebám a učebním stylům každého studenta.

Proto je potřeba kombinovat různé metody a techniky, aby co nejlépe odpovídaly na potřeby a učební styly studentů.

.

Naše metoda výuky cizích jazyků vychází z kombinace těchto metod a zahrnuje tyto principy:

 • Interaktivní učení: Lektor je interaktivní a zapojuje studenty do učebního procesu. To zahrnuje skupinové diskuse, hry a role-play.
 • Konverzace: Lektor studenty povzbuzuje k mluvení a poslechu. To zahrnuje konverzace s učitelem, rozhovory mezi studenty nebo diskuse ve skupině.
 • Poslech a čtení: Lektor studenty povzbuzuje k poslechu hudby, sledování filmů a televizních programů, čtení knih a novin v cizím jazyce a také tyto aktivity zařazuje do výuky. To pomáhá studentům zlepšit poslechové a čtenářské schopnosti.
 • Gramatika: Lektor učí gramatiku systematicky, vysvětluje gramatická pravidla a poskytuje příklady. Vše upevňuje pomocí gramatických cvičení.
 • Praktické cvičení: Lektor poskytuje praktické cvičení, které umožní studentům aplikovat své jazykové dovednosti v praxi. To zahrnuje psaní dopisů, e-mailů, referátů, prezentací a podobně.
 • Individuální přístup: Lektor má individuální přístup ke každému studentovi a přizpůsobuje výuku jeho nebo jejímu učebnímu stylu.
 • Technologie: Lektor je obeznámen s moderními technologiemi a používá různé online nástroje, jako jsou mobilní aplikace, webové stránky, aby poskytl studentům další zdroje pro učení se cizího jazyka.

.

Naši lektoři cizích jazyků jsou schopni přizpůsobit svou výuku potřebám a učebním stylům svých studentů a používají různé metody a techniky, aby studentům pomohli co nejlépe se naučit cizí jazyk.

.

Naši lektoři také tvoří vlastní výukové materiály, které reagují na aktuální potřeby studentů a které zábavnou formou zpestří výuku. Patří sem například různé tematické kvízy a hry.

.

Pro opakování slovní zásoby a gramatiky mají lektoři k dispozici různé didaktické hry a pomůcky, jako např. hru Lingua Ludica v různých jazykových mutacích.

.

.

      Metody-2 Metody-3 Metody-1 Metody-4 Metody-5

Aktuality

 • Vánoční kvízy

  1.12.2023

  Opět je tady naše vánoční hra!

  Klikněte zde a zjistěte více!

  Svicky

 • Nabízíme italštinu!

  27.9.2023

  Nově nyní u nás máte možnost studovat také italštinu!

  Více zde

  Italstina-2

 • Nové výtvarné kurzy

  21.9.2023

  Zveme vás na inspirativní  výtvarnou výpravu plnou barev, tvořivosti a objevování.

  Jsou tady nové výtvarné kurzy

  "KRESLÍM, MALUJI, TVOŘÍM".

  Vytvarny-kurz-10_23-plakat

 • Víte to?

  27.4.2023

  Chcete se v životě posunout dál?

  Potřebujete změnu?

  Chcete si splnit sen?

  S koučem se vám to podaří rychleji!

  Podívejte se tady

  Koucink

agenturapoznani.cz