Málo známé zajímavosti o Rusku

Věděli jste, že

 • v Petrohradě je 3x víc mostů než v Benátkách. Podle počtu kanálů a mostů nad nimi by pomalu bylo vhodné pojmenovat Petrohrad Severní Benátky a Benátkám dát naopak název Jižní Petrohrad;
 • Rusko je jedinou zemí na světě, jejíž území omývá hned 13 moří;
 • za Ivana Hrozného byl obsah alkoholu v alkoholických nápojích jen mezi 1 až 6 %. Víno se tak jako v Řecku ředilo vodou. A pít se mohlo jenom o svátcích a ne častěji než 2x za měsíc.

Více zajímavých faktů se dočtete zde

Russian-matroshka_no_bg


A tohle jste o Německu věděli?

 • Německo je se svými 82 miliony obyvatel nejlidnatější stát EU
 • Němci jsou třetí největší konzumenti piva na světě (Češi: 163 litrů; Irové: 131 litrů) s průměrem 115 litrů na osobu a rok.
 • Čtvrtina amerických občanů má částečně německé předky.
 • V klasické hudbě Německo s přehledem dominuje všem ostatním zemím. (Významní skladatelé z Německa jsou Bach, Händel, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner a R. Strausse.)
 • Německo sdílí své hranice s devíti dalšími zeměmi. Žádný jiný stát v Evropě nemá tolik sousedů.
 • Německo byla první země na světě, která přijala letní čas. Došlo k tomu roku 1916, uprostřed první světové války a hlavní důvod byl úspora energie.

Další zajímavosti se dozvíte zde

Nemcina


Překvapivé důvody, proč se učit cizí jazyk

Když si zaplatíte jazykové kurzy angličtiny, děláte to obvykle proto, abyste obstáli na trhu práce, nebo se byli schopni domluvit na dovolené. Napadlo vás ale někdy, že učení cizího jazyka rozvíjí vaší osobnost po všech stránkách a zlepšuje řadu vašich schopností? Představujeme vám další důvody, proč se vám vyplatí navštěvovat jazykové kurzy:

 • Lidé, kteří studují cizí jazyk, dosahují v testech inteligence lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří ovládají pouze jeden jazyk.
 • Lidé, kteří mluví více jazyky, jsou schopni vykonávat zároveň několik činností – zvládají multitasking.
 • Lidé, kteří mluví více jazyky, jsou i mnohem lepší řidiči a dělají při řízení auta méně chyb.
 • Pokud věnujete svůj čas a energii učení se cizímu jazyku, zároveň si dopřáváte prevenci před Alzheimerovou chorobou a demencí.
 • Učení cizího jazyka zlepšuje schopnost rozhodování.
 • Učením se cizímu jazyku zároveň zlepšujete své vyjadřování v mateřské řeči.

Více se dočtete zde

Uceni-2

Anglické fráze - cestování

Je tady doba dovolených, vydáváme se do světa a tak se může hodit malý slovníček se základními anglickými frázemi pro cestování.

Cestovatel


ALLER

Věděli jste, že průměrná rychlost chůze člověka je 5km/h? Nebo že člověk vedoucí sedavý způsob života udělá méně než 5 tisíc kroků denně, zatímco vysoce aktivní jedinec jich zvládne více než 12 tisíc? Věděli jste, že průměrná délka kroku je 75cm? A víte, jak se řekne JÍT francouzsky? Ne?

Tak čtěte dále zde

Chodec


Jazykolamy

jsou oblíbené napříč všemi jazyky.

Přinášíme Vám některé z anglických jazykolamů. Zvládnete to jako rodilý mluvčí? smile

Peter Piper picked a peck of pickled peppers;
A peck of pickled peppers Peter Piper picked;
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Poslech zde

Nebo zkusíte tenhle?

She sells seashells on the seashore.
The shells she sells are seashells, I’m sure.
So if she sells seashells on the seashore,
Then, I’m sure she sells seashore shells.

Poslech zde

 

Hodně zdaru!

Jazykolam


 

Co víte o Francii?

Máte rádi francouzskou kuchyni, zámky na Loiře, francouzskou historii, film, zkrátka Francii? Učíte se francouzsky, nebo se na to chystáte?

Vyzkoušejte si kvíz "CO VÍTE O FRANCII?"

Francouz-2


Babylon jazyků naruby

Poklad zvaný lidský jazyk se vyvíjel od polemické matky všech jazyků až k jejich diverzitě. I dnes jazyky vznikají, spojují se, oddělují a mizí. Vyvíjejí se souběžně s lidskými komunitami, které jimi hovoří. Dodnes nevíme, jestli na počátku byl skutečně jen jeden jediný jazyk. Víte, jak se řekne koroptev v afroasijském jazyce? K'ak. A v drávidštině? Také k'ak. Nesporná podobnost mezi slovy starých a dávno mrtvých jazyků vedla některé vědce k myšlence, že biblická pověst o babylonské věži by mohla mít reálné základy.

Více se dočtete zde

Babylon


Kde se vzal zvyk líbat se na 1. máje pod rozkvetlou třešní?

Polibek byl odměnou dívky chlapci, který jí postavil v noci na 1. máje před domem májku. Proto se dodnes v některých oblastech líbají páry ne pod třešní nebo jabloní, ale pod břízou, protože tam bývaly májky právě z břízek.
Více o májových zvycích si přečtětě zde
Tresen_1

Nejrozšířenější jazyky

Nejrozšířenějším rodným jazykem je dnes čínština, kterou hovoří téměř 900 milionů obyvatel. Na druhém místě je angličtina, hlavní jazyk pro 427 milionů lidí.

A víte, které další jazyky jim šlapou na paty? Čtěte zde!

Cina_1


Zlepšujte se v angličtině sledováním filmů

Přichystejte si své oblíbené pití a upražte si popcorn. Ukážeme si, že se lze vzdělávat i něčím, co děláme vůbec nejraději – sledováním filmů. Čas od času se na nějaký film nebo seriál podívá každý z nás, a když už si k tomu najdeme čas, nebylo by od věci ho využít k dalšímu sebevzdělávání. V následujících odstavcích vám prozradíme několik tipů, díky kterým dostanete maximum i z totálního propadáku.

Více se dozvíte zde

My-fair-lady


7 důvodů, proč se učit cizí jazyk

Hledáte motivaci, proč se začít učit cizí jyzyk, nebo se ke studiu po letech vrátit?

Tady je 7 důvodů, proč se do toho pustit:

1.      Jiné zkušenosti na cestách

2.      Noví přátelé

3.    Konverzace v cizím jazyce

4.      Rozšíření obzorů a zajímavostí z jiných kultur

5.      Kariérní možnosti

6.      Možnost žít v jiné zemi

7.      Ochrana proti Alzheimeru

 

Více najdete zde


 

Jak se dnes cítíte?

Spokojeně, mrzutě či šťastně? A umíte to říct anglicky?
Přinášíme Vám přehled 35 smajlíků s přídavnými jmény v angličtině i v češtině.
Stáhnout si je můžete zde:
Palec

Čeká Vás přijímací pohovor do zaměstnání v angličtině?

Součástí mnoha přijímacích pohovorů je rozhovor v angličtině, který má vašemu novému zaměstnavateli ukázat, jak na tom s angličtinou jste.

Dnes Vám přinášíme slovíčka a fráze, které se vám mohou hodit. Například:

 • Could you tell me about your last job? / Mohl byste mi říci o vašem posledním zaměstnání?
 • How long did you work there? / Jak dlouho jste tam pracoval?
 • What were you responsible for? / Za co jste byl zodpovědný?
 • I was responsible for managing company´s social media profiles. / Byl/a jsem zodpovědný/á za organizování mítinků.

Další fráze a slovíčka najdete zde.

V naší jazykové škole jsme připraveni Vám formou individuální konzultace se na přijímací pohovor připravit. Na konzultaci si zkusíte pohovor nanečisto, lektor Vás připraví na různé druhy situací a získáte rady, na co se při pohovoru připravit, na co si dát pozor. Více informací najdete zde.

Job-interview1

 


 

Krásy ruštiny

Vzpomínáte si na scénu z filmu Kolja, kdy se Louka dohaduje s Koljou, jaký je praporek? Naš krasnyj, tvrdil Kolja smile
A takových situací můžete s ruštinou zažít nespočetně. Třeba věta krásný život (красный живот) rusky znamená červené břicho. Česky život v překladu do ruštiny je žízeň (жизнь). Když řeknete, že jídlo krásně voní, tak ho Rus asi nebude chtít ochutnat, protože rusky vůně (вонь) znamená smrad. Zápach (запах) rusky naopak znamená vůně.
Více takových slov najdete zde
Rusko

Nakupování - anglická slovíčka

Někoho nákupy baví, jiný je ze srdce nesnáší. Každopádně musíme tam všichni. Tedy alespoň občas.

Pojďte se podívat na pár anglických slovíček z oblasti nákupů:

 • mall - nákupní centrum
 • shopping centre - obchodní centrum
 • department store - obchodní dům
 • supermarket - supermarket
 • market - trh, tržiště
 • marketplace - tržiště

Více najdete zde

Trh


Počasí - anglická slovíčka

Dnes vám přinášíme přehled základních anglických slovíček o počasí.
Proč o počasí? Aby vám novinová stránka "Weather News" dávala smysl. A taky abyste mohli pokecat se sousedem ve výtahu.
 
weather - počasí
weather forecast - předpověď počasí
climate - podnebí, klima
season - roční období
 
Více najdete zde
Slunce

Němčina - rody podstatných jmen

Taky si někdy nejste jisti, jaký rod použít u podstatných jmen? A víte, že jejich záměnou můžete zcela změnit jejich smysl? Některá podstatná jména kolísají v rodu, mají různý rod s různým významem. Jedná se o homonyma. Například

 

der Alp - děsivý sen, můra

die Alp - horská pastvina

der Leiter - vedoucí

die Leiter – žebřík

 

Více příkladů i gramatiky najdete zde

 

Nemcina_1

 

 


 

Předložky v angličtině II.

Rozdíl mezi below, under a underneath

Jaký je rozdíl mezi předložkami below, under a underneath? Všechny tyto předložky se překládají jako „pod“.

A přesto to není totéž.

Zkuste si testík:

 1. Nedávej mu tu láhev, je mu pod 18.
 2. Kde je moje kočka? Spí pod stolem.
 3. Je 15 stupňů pod nulou.

Řešení a více informací najdete zde.

Predlozky-under


Předložky v angličtině

Předložky v angličtině jsou zrádné. Hlavním důvodem je to, že český překlad je spíše na překážku a často vede ke zbytečným chybám. Použití většiny přeložek si musíte zafixovat (tzn. naučit se je nazpaměť a procvičit si je), ale jako v každém jazyce, existují i jistá pravidla, podle kterých se můžete řídit.

Připravili jsme pro Vás jejich stručný přehled, který si můžete stáhnout zde.

Predlozka-in


Jazyk, kterým mluví poslední dva lidé na světě

Nejen čeština, ale i každý další jazyk na světě musel během svého života projít nezbytným vývojem. Zpočátku náš jazyk vypadal úplně jinak, než jej známe na vlastní kůži dnes a za to můžeme být do značné míry vděčni svým předků a jejich předkům, kteří jej neustále formovali, přidávali do slovní zásoby nová slova a snažili se o to, aby se rozšířil i mimo jejich region.

Ter-sami

Ne každému jazyku se však podaří opustit území, kde vznikl, což je i případ jazyka Ter Sami. Tradičně se jím hovoří na poloostrově Kola, konkrétně v ruské části, avšak nemůže se pochlubit velkou základnou fanoušků, kteří by ho i ovládali. Ještě před stovkami let, v 19. století, existovalo přibližně šest menších vesniček, kde se Ter Sami používal jako hlavní jazyk, ale postupem let se stovky místních obyvatel rozhodli přizpůsobit podmínkám a naučili se plynule komunikovat v ruštině, a své jazykové dědictví nechali ležet ladem. Populace se od té doby scvrkla na asi 100 lidí, ale dvě milé stařenky se rozhodly, že svůj jazyk ještě nenechají vymřít a stále jím mluvily, i když ho ovládaly pouze ony dvě.

Jazyk Ter Sami utrpěl největší ztráty zejména během kolektivizace ve 30. letech, když Sovětský svaz prohlásil vesnice mluvící tímto jazykem za místa bez potenciálu a množství obyvatel bylo nuceno přestěhovat se na jiná místa.

Poslední informace o dvou stařenkách udržujících jazyk nad vodou byly zveřejněny ještě v roce 2010, a proto můžeme pouze hádat, zda jím ještě v nynější situaci někdo opravdu mluví.


Ugrofinské jazyky

„Finština a…hm, ugrijština? Ne, už vím! Maďarština!“ Tohle se asi vybaví velké části z nás, když někdo pronese nějakou větu na téma ugrofinských jazyků. Málokdo z nás však ví, že mezi ně patří také estonština, laponština, karelština a další.

Možná nám maďarština připadá hodně exotický jazyk, ale ve skupině pěti nejsložitějších jazyků v Evropě se hřeje spolu s naší češtinou (5. místo).

Maďarština má hlubokou historii, její předchůdce – pramaďarština – vznikla již kolem r. 1000 př.n.l. Nikoho proto nepřekvapí, že takto stará řeč v sobě nese stopy mnohých dalších jazyků.

Více se dočtete zde

Costume-drezura-hungary-riders-puszta-horses-734036


Může meditace pomoci při učení?

Odpověď na tuhle otázku se snaží v poslední době zodpovědět i vědci. A i podle jejich stuií to vypadá, že nám meditace může zlepšit nejen známky :-)

Více se dočtete v článku Proč je dobré meditovat

Meditace


Desatero, jak se naučit cizí jazyk

Naučit se cizí jazyk není nic jednoduchého, ale při dodržování několika ověřených pravidel si učení můžete zefektivnit.
Dáváme vám k dispozici desatero, jak na učení cizích jazyků:
 
 1. Nepřekládejte!
 2. Nebojte se dělat chyby!
 3. Neomlouvejte se!
 4. Nevzdávejte to!
 5. Nestyďte se!
 6. Nesrovnávejte se s jinými!
 7. Nepřehánějte to!
 8. Nezoufejte si!
 9. Nezapomínejte na reálie a kulturu!
 10. Nemyslete negativně - myslete pozitivně!
 
Více najdete zde

Další křížovka v AJ

Pro angličtináře tady máme další křížovku, tentokrát na téma "Jídlo"

Stáhnout si ji můžete, včetně řešení, zde.


Mikuláše slaví většina Evropy. Každá země ale jinak

Tradice oslav svatého Mikuláše není žádnou českou specialitou. Památku středověkého biskupa z turecké Myry si připomíná většina evropských národů, každý ale po svém.

Všechny spojuje to, že ctihodný vousatý muž s mitrou a berlou odměňuje malými dárky všechny děti, které byly v předchozím roce hodné. Zlobivé buď vyjdou naprázdno, nebo je čeká "výplata" od Mikulášova pekelného pomocníka.

Celý článek zde

Mikulas


Kolik jazyků umíte, natolik jste..sexy. Cizí jazyky jsou důležitější, než se zdá

O tom, že znalost cizích jazyků je pro život velmi přínosná věc, asi nikdo nepochybuje. Jak se ale ukazuje, znát i jiný jazyk než mateřský má řadu dalších bonusů. Bilingvní lidé jsou mimo jiné přitažlivější pro osoby opačného pohlaví. A nejen to...

Více se dovíte zde

Jazyky_knihy


Křížovka pro němčináře

Přinášíme další křížovku, tentokrát pro němčináře. Téma je oblečení.

Křížovku otevřete zde , řešení zde.

Krizovka


Syndrom cizího jazyka

Existuje tzv. syndrom cizího jazyka, díky kterému pár lidí, bez jakéhokoliv vlastního přičinění, začalo mluvit cizím jazykem nebo s cizím akcentem.

Neděláme si z vás legraci, vážně se jedná o nevyjasněnou záhadu lidského mozku, kdy po úrazu hlavy, mrtvici či kómatu začne pacient mluvit s cizím akcentem, nebo dokonce jazykem, kterým nikdy nemluvil, a to jako rodilý mluvčí.

Chcete vědět víc? Čtěte zde

Foreign-languages-284x300


AJ - křížovky

Pro zapamatování slovíček není potřeba jen jejich memorování, zkuste školu hrou!

Třeba anglické křížovky - otevřete je zde

A tady najdete řešeni

Krizovka


Učíte se německy?

Vyzkoušejte si, zda zvládnete doplňovačku!

Otevřít zde

Nemcina


Může se Vám hodit při psaní e-mailů v angličtině:

Business Email - salutations

Explanation

 • One person w/name, gender, & personal title preference known
  Dear Mr. Martin, Dear Mrs. Sullivan, Dear Ms. Carrick, Dear Miss Reed
 • One person w/name known but gender not known
  Dear Shannon Green, Dear J. B. Luce
 • One person w/name not known but gender known
  Dear Madam (or just plain Madam, which is more formal), Dear Sir (or Sir, which is more formal)
 • One person w/name and gender not known
  Dear Sir or Madam (or Sir or Madam, which is more more formal), Dear Madam or Sir (or Madam or Sir, which is more formal)
 • One Woman w/personal title preference unknown
  Dear Ms. O'Hara or Dear Carolyn O'Hara (style guides recommend respecting the woman's preference if known. If unknown, use Ms. or just omit the title).
 • Two men
  Dear Mr. Smith and Mr. Jones
 • Two women
  Dear Ms. Smith and Ms. Jones/Mrs. Smith and Mrs. Jones/Miss Smith and Miss Jones/Miss Smith and Ms. Jones/Mrs Smith and Miss
 • Woman and man (no personal relationship)
  Dear Ms./Mrs./Miss Smith and Mr. Jones or Mr. Smith and Ms./Mrs./Miss Smith
 • Organization composed entirely of men - Gentlemen:
 • Organization composed entirely of women - Ladies: or Mesdames:
 • Organization composed of men & women - Ladies and Gentlemen: or Gentlemen and Ladies:

Dopis


Oukej! Kde se vzal tento celosvětově užívaný termín souhlasu?

Jak se máte? Je všechno O.K.? Víte, kde se vzalo slovní spojení „OK“?

Teorie není jen jedna. Podle jedné jde o zkrácené anglické spojení „oll korrect“, tedy záměrně chybně napsaná slova „all correct“. Podle druhé teorie je třeba pátrat u indiánského kmene Čoktavů a jejich výrazu „okeh“. A třetí teorie souvisí s armádou.

Chcete vědět víc? Pak se podívejte zde

Ok


 

10 mýtů o studiu cizích jazyků

S různými mýty se setkáváme celý život. A týká se to také studia cizích jyzyků.

Zde si můžete přečíst, co je na nich pravdy!

Kurz


Španělština na cesty

Cestovatelské minimum - dnes se podíváme na slovíčka, která se hodí na cestách. Někdo radši čtyřhvězdičkový hotel, někdo zase kemp.

el billete – lístek

el billete de avión – letenka

el dinero – peníze

el diccionario – slovník

Cuando no sé una palabra, la busco en el diccionario. Když nevím nějaké slovíčko, hledám ho ve slovníku.

Více slovíček zde

Madrid

 


Jak se mluví v Brazílii?

Brazílie je jednou z mála zemí Latinské Ameriky, ve které se nemluví španělsky, ale portugalsky. Ale i ten, kdo se již portugalsky v Evropě učil, si bude zpočátku připadat sám sobě, no řekněme nepříliš chytrý :). Brazilská portugalština se dosti odlišuje od té, kterou se mluví v Portugalsku.

Tady je několik frází, které se mohou hodit:

Bom dia – dobrý den, dobré ráno
Ola, Oi – ahoj, používá se i při zdravení lidí, které neznáme
Tudo bem? - jak se máš – zdvořilostní fráze po pozdravu
Tchau – ahoj, nashledanou, vyslovíme stejně jako české čau
Meu nome e .. e eu sou da Republica Tcheca – jmenuji se.., jsem z České republiky.

Více informací i slovíček zde

Rio-de-janeiro-6-socha-krista


Světové jazyky

Odborníci došli k závěru, že všechny indoevropské jazyky byly vytvořeny z jediného prajazyka nazývaného protoindoevropština.

Latina, řečtina a sanskrt jsou přímými potomky protoindoevropšliny; francouzština a ostatní moderní románské jazyky jsou potom přímými potomky latiny.

Více se dočtete zde

World

 

indoevropská

 

sinotibetská

 

afroaijská

 

uralská a altajská

 

japonská a korejská

 

malajsko-polynéská

 

drávidská (indie)

 

mon-khmerská (vietnam)

 

nigerijsko-krdoafrická

 

nilo-saharská (madag.)

 

khoisanská

 

ostatní


Polština - slovíčka na cesty

Polština je nejdůležitějším jazykem na světě, protože angličtinou se sice domluvíte, ale Angličan Vám skoro nikdy nepomůže, zatímco Polák v každém přístavu.
(Rudolf Krautschneider, legenda české mořeplavby)

Vytiskněte si oboustranně kartičku se dvěma sty základními slovy. Můžete ji použít k biflování při různých prostojích, ale také ji můžete přibalit do batohu na cesty.

Polština - slovíčka do kapsy

Poland-flag-on-a-map-of-poland


 

Počítače místo překladatelů?

Mohou počítače nahradit člověka v překládání z jednoho jazyka do druhého?

Článek ke stáhnutí zde

Preklad-googlem

4 tipy, díky kterým zvládnete první okamžiky v cizí zemi

Zvládáte už jazyk na obstojné úrovni, ale pořád se nemůžete odhodlat k cestě do vysněné země? Brzdí vás strach, že vaše znalosti pořád nejsou na dostatečné úrovni? Máme pro vás čtyři tipy, jak to všechno zvládnout. 

1. Připravte si jen ta slovíčka, která budete potřebovat

2. Naposlouchejte si situace, kterým se nevyhnete

3. Nepodceňte vliv akcentu

4. Nebojte se lidi požádat, aby mluvili pomaleji

Zaujaly vás naše tipy? Více + 1 radu navíc se dozvíte zde

Pariz2010-181


Jak se řeknou prázdniny v různých jazycích?

angličtina

holidays

němčina

Ferien

francouzština

vacances

polština

wakacje

ruština

праздник

španělština

de vacaciones

maďarština

ünnep


Anglické fráze na dovolenou

Léto je tady, dovolená za dveřmi. Ať už cestujete k moři, do hor nebo se budete toulat světem, budete se potřebovat domluvit.

Nachystali jsme pro vás praktické anglické věty, které se vám budou určitě hodit!

Najdete je zde

Slunicko


Věděli jste, že i čeština obohatila němčinu?

Už ze 13. století existují stížnosti pocházející z území dnešního Rakouska, kde si pisatel stěžuje, jak tamější rytíři používají přemíru českých slov.

Čeština ovlivnila v průběhu našeho nedobrovolného pobytu v habsburské monarchii velkou měrou vídeňskou němčinu a některá česká slova zakotvila i ve slovníku spisovné němčiny: die Peitsche (bič), das Petschaft (pečeť), der Halunke (holomek) nebo die Haufbitze (houfnice). Označení pro tuto historickou zbraň se přes němčinu dostalo v podobě »l´obus« do francouzštiny a jako »hauwitzer« i za Lamanšský průliv do angličtiny.

Českých slov jsou plná i německá nářečí, pochopitelně nejvíc v krajích, které s českým územím sousedí. Tak v nich najdeme výrazy jako die Plautze (plíce), die Kretscham (krčma), die Mauke (mouka), der Kasch (kaše), die Povidl (povidla) a také slovo Buchten, které snad ani nemusíme překládat. A slavný německý literát Gerhart Hauptmann, který pocházel z pruské části Slezska, rád ve svých dílech používal původem české slova: najdeme u něj třeba výrazy die Kaluppe (chalupa) nebo podivnou zpotvořeninu Kaschna zibulka, což je kaše na cibulce.

Nj


 

Maďarština

je ugrický jazyk, nejpoužívanější ugrofinský jazyk, který je součástí uralské jazykové rodiny.

Oficiálním jazykem je v Maďarsku, menšinovým jazykem je v Rumunsku (2 mil.), Slovensku (1 mil.), Ukrajině (250 000), Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku (celkem přibližně 700 000) a Rakousku (50 000), regionální jazyk na Slovensku, v Srbsku a ve Slovinsku.

Má 10 nářečí.

Slovíčka, která se moho hodit:Hu

Jó napot! Dobrý den! 
Szia! Ahoj!
Viszontlátásra! Na shledanou!
Igen Ano
nem Ne 
Köszönöm! Děkuji!
Szívesen! Prosím! 


Francouzština - pár zajímavostí

Francouzština je nejsevernější a nejdříve doložený románský jazyk. V 17. století nahradila latinu v pozici jazyka mezinárodní diplomacie a kultury. Na tomto postu se kupodivu udržela až do první světové války, kdy se dobrovolně vzdala. Díky tomu, že je francouzština prvním nebo druhým jazykem alespoň jedné země na každém kontinentu, se řadí mezi hlavní světové řeči.

Z evropských zemí se francouzsky mluví kromě Francie taky v Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Monaku, Andoře a v italském Valle d’Aosta. V Americe se francouzština používá v Kanadě i v některých státech USA a také na Haiti. Francouzština se také rozšířila po zámořských koloniích Francie v Karibiku. V jižní Americe se tato řeč užívá ve Francouzské Guyaně. V severní a západní Africe je francouzština hlavním sekundárním jazykem. Její znalost je zde známkou prestiže. To celkemdává 80 milionů rodilých mluvčích.

Dohromady mluví francouzsky údajně více než 200 miliónů lidí. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný cizí jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk na světě.

A jak se Joe učil francouzsky si připomeňte tady:

https://youtu.be/RsCMiUwmN1A

A pokud Vás francouzština chytla, naše kurzy jsou tu pro Vás!

Francouz-2


Němčina je žádaná!

Stále více firem má zájem o pracovníky, kteří ovládají němčinu.

Tak se do ní pusťte, ať nejste jako středoškoláci z tohoto článku: http://idnes.cz/9Xr7N


Pozdrav me se!

Chcete-li umět pozdravit každého člověka na planetě, musíte se naučit nejméně 2796 různých jazyků, kterými hovoří dohromady 7 miliard lidí.
Tak například v Albánii se lidé zdraví slovem Tungjatjeta, vysloveným jako "tún-ja-tje-ta," což v překladu doslovně znamená "ať máš dlouhý život."
V rakouské Němčině Grüßgott, vysloveno jako "grus got", je formální pozdrav, který si vyměňují Rakušané, a doslovně znamená "sláva Bohu".
Finové se formálně zdraví spojením hyvää päivää, vyslovovaným "Hú-vá pigh-vá".
Gruzínci nepoužívají latinku a jejich pozdrav se píše გამარჯობა a vyslovuje "gá-már-žo-bá".
V khmérštině se Dobrý den řekne chum reap suor, vysloveno "džam ríp saur".
A nakonec v klingonštině: Nuqneh?, vysloveno jako "núk-nek", což v překladu znamená "co bys chtěl?"

Novinky

 • POZOR - od 2.7 do 18.7.

  1.7.2015

  je z důvodu dovolené kancelář uzavřena.

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.