Co je soudní elektronický překlad

"ELEKTRONICKÝ" SOUDNÍ PŘEKLAD

je dle zákona vyhotovený ve formátu PDF/A a obsahuje stejné součásti jako překlad ve fyzické podobě, tzn. originál dokumentu (příp. jeho opis), překlad a doložku soudního překladatele.

Jednoduše Vám jej můžeme poslat e-mailem, datovou schránkou či uložit na datový nosič.

K vyhotovení soudního překladu v elektronické podobě musí dát zadavatel souhlas.

Překlad v elektronické podobě není opatřen kulatým razítkem, ale každé vyhotovení elektronického soudního překladu je podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem soudního překladatele. Překlad je dále doplněn certifikátem pro elektronický podpis, který obsahuje jméno překladatele, označení „překladatel“ a elektronické časové razítko.

Pro získání elektronického soudního překladu potřebujete původní dokument konvertovaný do elektronické podoby.

Konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT a advokáti prostřednictvím publikovaných formulářů v rozhraní Czech POINT.

Konverze je:

 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
 • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.

Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Doložka o provedení konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Dokumenty v datové zprávě nebo datovém souboru, které jsou vstupem nebo výstupem konverze, lze uložit do úschovny dokumentů Czech POINT.

Digitálně podepsaný soudní překlad v elektronické podobě není možné opatřit apostillou. Překlad smí být opatřen pouze jedním elektronickým podpisem.

Zda bude daný úřad či cílový stát akceptovat soudní překlad v elektronické podobě vždy záleží na daném úřadě a státě. Pokud víte, že překlad budete odevzdávat pouze v elektronické podobě (např. velmi časté u vízového řízení apod.), je elektronický překlad vhodný. V ostatních případech vám doporučujeme zjistit si situaci přímo u daného úřadu či v cílovém státě. Pokud by se ukázalo, že z nějakého důvodu potřebujete i tištěný překlad, není problém jej vyhotovit i zpětně, popř. si nechat elektronický překlad konvertovat do listinné podoby.

Aktuality

 • Víte to?

  27.4.2023

  Máme pro vás něco nového.

  Něco, co musíte vyzkoušet.

  Bude se vám to líbit.

  Podívejte se tady

  Kdy-jste-si-hrali

 • Jak na jazyk

  10.2.2023

  Chcete zkrotit cizí jazyk?

  Pak se bude pár rad hodit.

  Stáhněte si je tady: Jak na jazyk

  Krotitel

agenturapoznani.cz