Účtované jednotky:

Účtovaná jednotka běžného překladu:

Fyzická strana (1 strana textu) nebo NS, překročí-li rozsah 1800 znaků.

Normostrana (NS): standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer.

Účtovaná jednotka soudního překladu:

Fyzická strana (strana úředního dokumentu soudního překladu) nebo NS, překročí-li rozsah 1800 znaků.

Normostrana (NS): standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer.

Cena překladu

Kalkulaci ceny Vám provedeme zdarma na požádání.

Cena se odvíjí od jazyka, z a do kterého je překlad prováděn, podle složitosti (odbornosti) textu a jeho délky.

Ceny se pohybují od 500,- Kč.

Předání zakázky nebo hotového překladu je možné osobní návštěvou, e-mailem, poštou. Dodací lhůty se určují po dohodě se zákazníkem podle typu zakázky.

Na Vaše přání Vám také zajistíme úřední ověření kopie dokumentů.

Aktuality

  • Od reality k abstrakci

    29.11.2022

    Otevíráme nový běh výtvarného kurzu "Od reality k abstrakci"

    Začínáme 17.1.2023, přihlásit se můžete již nyní.

    Více informací zde

agenturapoznani.cz