Seznamte se s našimi jazykovými lektory:

Foto Lektor Jazyk Vizitka lektora
 Milichova Mgr. Jana Milichová němčina, ruština  Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor ruský jazyk – dějepis, dále pak absolvovala Ostravskou univerzitu, obor německý jazyk.
Účastnila se jazykového a metodického kurzu v Petrohradu /Rusko/, Iserlohnu /Goethe Institut/ a Vídni /Rakousko/. Pravidelně se účastní různých metodických seminářů k současným trendům ve výuce jazyků.
Při jazykové výuce používá komunikativní metodu s využitím interaktivních prvků a pestrou škálu různých aktivit. Je schopna připravit žáka k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky.
Má mnohaletou praxi s vedením jazykových kurzů.
Lektorka je vstřícná, snaží se vyhovět požadavkům žáků. Stále vyhledává nové možnosti, které by výuku žákům zpestřily.

 Hanzelkova Mgr. Jana Hanzelková angličtina, ruština Vystudovala pedagogickou fakultu UK v Praze, ruský jazyk a literaturu a anglický jazyk a literaturu, z obou jazyků má státní zkoušku.
Absolvovala půlroční studijní stáž ve Volgogradě a jazykové kurzy ve Velké Británii.
Praxi s výukou jazyků má více než 20 let.
Paní Jana je komunikativní, pro své studenty připravuje stále nové aktivity tak, aby učení se jazyka bylo zábavné a motivující. Její velkou vášní je cestování a zážitky z cest předává svým studentům během výuky v kurzu.
 Bossu Céline Bossu

francouzština - rodilá mluvči

angličtina

 Céline Bossu pochází z Lyonu ve Francii. Nyní žije řadu let v Kopřivnici, kde se zabývá výukou anglického a francouzského jazyka, stejně tak i překlady a tlumočením.  Ve svém volném čase se aktivně věnuje zpěvu ve skupině Hluční sousedé.
Josef-jaburek  Ing. Josef Jabůrek

angličtina

obchodní angličtina

němčina

Vystudoval VŠE v Praze, má státní jazykové zkoušky z německého, francouzského a anglického jazyka. Absolvoval kurzy italského a španělského jazyka.
Během dlouholeté obchodní praxe a při pracovních pobytech v zahraničí si jazykové znalosti dále prohloubil. Při práci v manažerských pozicích u zahraničních firem si osvojil používání cizích jazyků jako nástroje vnitrofiremní komunikace. Tato praxe mu umožňuje obohatit výuku a vyjít vstříc klientům, kteří potřebují cizí jazyk v práci.
Výuku jazyků staví na vybudování vlastní motivace studenta a uplatnění jednoduchých a efektivních metod studia a samostudia. Výuku zaměřuje podle konkrétních potřeb studenta.

Dvorak  

Mgr. Pavel Dvořák

francouzština

Vystudoval francouzský jazyk a historii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvoval semestrální studijní pobyt na Ecole normale supérieure v Lyonu.
Věnuje se především výuce jednotlivců a menších skupin, čemuž odpovídá i důraz, který klade na individuální požadavky studentů. U studentů se rovněž snaží prohloubit znalost kulturního a společenského prostředí, ve kterém je jazyk užíván.
Holenda Ing. Jiří Holenda

němčina

technická němčina

obchodně-právní němčina

 

Vystudoval původně přírodní vědy, konkrétně chemii, ale celoživotní praxí je technik. Z němčiny má státní zkoušku na Jazykové škole v Ostravě, kromě toho řadu delších kurzů, např. Goethe-Institut.
Praxi v němčině získal na řadě montáží v německých oblastech, pokračoval v obchodně-manažerských pozicích.
Zaměřuje se zejména na oblast techniky a obchodně-právní vztahy, má k dispozici dostatek praktických podkladů s mnoha praktickými příklady a ukázkami.

Jelinkova Mgr. Zuzana Jelínková

angličtina

Angličtině se věnuji již 20 let. Vystudovala jsem obor anglická filologie-historie na Palackého  univerzitě v Olomouci, mým hlavním předmětem bylo překladatelství a tlumočnictví.

Během studií jsem strávila měsíc  v Bournemouth College.

Rovněž jsem úspěšně absolvovala Státní zkoušku z všeobecné angličtiny na Státní jazykové škole v Ostravě.

Vyučuji jak individuální, tak skupinové kurzy, které zaměřuji na výuku gramatiky či procvičování konverzace dle potřeb a zájmu klientů, připravuji studenty na různé testy a zkoušky, včetně maturitní zkoušky. Rovněž vyučuji děti, které mají buď problémy ve škole nebo naopak chtějí studovat více – snažím se je motivovat a podporovat pro další studium jazyka.

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.